Dimensjoneringsverktøy

Finn riktig tåkekanon

Dimensjoneringsverktøyet er en veiledende veiledning på hvilke PROTECT-tåkekanoner som kan brukes i ulike romstørrelser. Hvis du har et rom som er større enn 2700 m³, vennligst kontakt din lokale PROTECT-forhandler for spesifikke råd. PROTECT påtar seg med denne veiledningen ikke noe ansvar for sluttresultatet i gjeldende rom/lokalitet. Riktig dimensjonering er også avhengig av posisjon og innstilling av tåkekanonen(e). En prøvefyring av installasjonen bør alltid gjennomføres og vurderes i forhold til beregning av faktiske kubikkmeter.

Kriterier: I rom med høyde over 3,5 meter, bruk alltid 1100i, 1500i C og/eller 2200i. I rom med en høyde over 4,5 meter må du alltid bruke 2200i.

Skriv inn størrelsen på rommet

Høyde: m*

Bred: m

Dybde: m

Rummet i m3:

Siktfaktor

1,5 meter sikt : A (Lav risiko)

1,0 meter sikt : B (Middel risiko)

0,5 meter sikt : C (Høy risiko)

Nødvendig tåkeutgang:

Foreslått tåkekanon(er)

Shopping Basket
Scroll to Top